Canvis i devolucions

A IKIGAILEATHER us oferim una GARANTIA DE DEVOLUCIÓ DE VINT DIES NATURALS a partir del correu electrònic de confirmació de comanda enviada, retornant l'import abonat en un període màxim de quinze dies hàbils després d'haver acabat el procés de devolució i aquesta estigui en un estat de "Devolució completada".

Passos per demanar devolució:

 1. Des de “El seu compte”, accediu a “Comandes” i seleccioneu la comanda que voleu tornar totalment o parcial.
 2. Un cop dins del detall de la comanda, seleccioneu els productes de la comanda que voleu retornar i indiqueu-nos el motiu pel qual voleu retornar-los. En iniciar aquest procés de devolució, veureu que dins de “El seu compte”, a “Devolucions”, us apareix una nova devolució en estat “A l’espera de confirmació”.
 3. En aquest punt, nosaltres comprovarem que la comanda estigui dins del termini de devolucions contemplat (vint dies després d’haver rebut el correu electrònic de comanda enviada).
 4. Un cop comprovat, si està dins del període, us enviarem una notificació dins “El seu compte”, a “Devolucions”, que posarà “En espera del paquet”. A partir d’aquí, ja ens podreu enviar el paquet. Els costos d’enviament aniran a càrrec del client o la clienta, a excepció que el motiu de la devolució sigui un error o un producte defectuós.
 5. Un cop nosaltres hàgim rebut el paquet, us enviarem una notificació dins “El seu compte”, a “Devolucions”, que posarà “Paquet rebut”. En aquest punt, passarem a verificar l'estat i contingut del paquet.
 6. Si el producte rebut s’ajusta als criteris d’acceptació de productes retornats i s’ajusta al motiu de la devolució, acceptarem la devolució. Llavors us abonarem l’import sol·licitat en un període màxim de quinze dies hàbils. Dins “El seu compte”, a “Devolucions”, se us notificarà amb un missatge tipus “Devolució completada”. D’altra banda, la comanda que ha generat la devolució, dins “El seu compte”, “Comandes”, apareixerà amb l’estat “Restituït”. Dins “El seu compte”, “Abonaments”, també hi apareixerà l’abonament corresponent.
 7. En el cas que el producte sol·licitat no s'ajusti als criteris d'acceptació de productes retornats no s'acceptarà la devolució, i se us notificarà dins “El seu compte”, a “Devolucions”, amb un missatge de “Devolució denegada”. En aquest cas, si el client o la clienta ho requeriu, se us reenviarà el producte a ports deguts.

Criteris d'acceptació de productes retornats:

 • No es podrà retornar un producte si ja ha estat utilitzat.
 • Els articles han d’estar nous, sense usar, i mantenir, en el moment de la devolució, els seus embolcalls i precintes originals. No s'admetran devolucions si els embolcalls originals dels articles rebuts estan en mal estat.
 • La devolució d'articles serà enviat a ports pagats a la direcció:
  IKIGAILEATHER DOCTOR DEULOFEU,37
  17411 Vidreres
  Girona Espanya.
 • No es recollirà cap material que es rebi a ports deguts, excepte aquells pels quals els motius de la devolució, siguin per error d'enviament o material defectuós.

Recepció de la mercaderia:

El client, clienta o receptor, receptora, està obligat a examinar de forma immediata si l'enviament presenta algun dany i si està complet. En el cas que hi hagi danys que s'hagin pogut produir durant el transport i que no hagin pogut examinar-se de forma externa, s'han de comunicar per escrit al transportista en un termini màxim de 24 hores a partir del lliurament. Després s’ha de passar la incidència a support@ikigaileather.com

Abans de signar l'albarà:

 • Comproveu el nombre de paquets que heu rebut.
 • Comproveu que posi el vostre nom a les etiquetes de l’embalatge dels paquets.
 • Comproveu l’estat exterior dels paquets, que no presentin cap senyal d’haver estat manipulats o que l'embalatge estigui en mal estat.
 • Un cop comprovat, si detecteu alguna anomalia, no us oblideu de signar el document del transportista posant “En reserva”.
  Exemple: RESERVA falta un paquet, RESERVA material en mal estat.