Tots els preus exposats a la llista dels nostres productes són amb impostos sempre que a la configuració inicial tinguis seleccionat com a país d'enviament algun dels països de la Unió Europea. A Espanya en el cas de les Canàries, Ceuta o Melilla, si l'usuari està identificat, apareixen els preus també sense impostos. Això és perquè els impostos aplicables varien segons el país des del qual s'efectuï la compra.

Pel que fa a l'impost sobre el valor afegit, com a regla general s'aplicarà el tipus impositiu del 21% per al territori de la Unió Europea on és aplicable aquest impost. A la venda a qualsevol altre país del món no es repercutirà IVA, no obstant els sistemes duaners de cada país aplicaran les càrregues impositives corresponents.

A causa del seu especial règim fiscal, són considerats territoris extracomunitaris els àmbits geogràfics corresponents a les Canàries, Ceuta i Melilla. Per tant, les compres realitzades per residents d'aquests territoris estan exemptes del pagament de l'IVA (totes les despeses del despatx de duanes i els impostos d'importació no estan incloses al preu de l'article ni al de l'enviament, i hauran de ser pagades a destinació pel receptor de la mercaderia).

Els preus exposats a ikigaileather podran ser revisats i modificats si les condicions ho requereixen en qualsevol moment.