A IKIGAILEATHER coneixem i apliquem les tècniques de treball del cuir tradicionals apreses de mestres artesans per a la confecció dels nostres productes i al mateix temps usem coneixements i eines modernes per al disseny i acabat de les peces.

Leather cutting

Arrelats al passat

Valorem molt tot allò que ens aporta el coneixement adquirit per la generació que ens va precedir i que tan generosament ens ha transmès a la segona generació. Com a tal encarem el futur a la nostra pròpia manera. Aquesta dicotomia fa que constantment estem buscant el complex equilibri entre passat i futur. Això forma part essencial de la nostra filosofia de treball.

El nostre procés és ben senzill al mateix temps no és un procés ràpid. Així com el cuir cerca la seva pròpia pàtina amb l’edat, una nova peça necessita un cert temps per madurar.

Ensambling process

Primer toca plasmar en paper una idea, uns esbossos que ens marquin la direcció. Després, amb un programari específic de disseny transformem aquestes idees en patrons. Aquests patrons han de ser ajustats fent diversos prototips. Un cop és acceptat el prototip ja es pot passar a producció.

En aquesta fase ens preocupa trobar els materials més adients per a la peça. Seleccionem acuradament els millors cuirs, folres i fornitures.

Un cop la peça està en fase de producció només resta, un cop ens l’heu demanat, posar-la a les vostres mans. Els nostres embalatges són de cartó reciclat, procurant que la petja ambiental sigui mínima.

Taller Ikigaileather.